Rinoceronte s.r.o.

Projekty

Média

Snažíme se vyvíjet webové systémy, které vám usnadní přístup k informacím z různých oborů. V současné době jsme začali s webovými systémy, které jsou úzce napojeny na oblast veřejných zakázek a vy tak máte možnost díky těmto systémům si rozšířit nejen znalosti v daném oboru, ale stejně tak si můžete vyhledat obchodního partnera na míru právě vašim požadavkům.

Poradenství

Potřebujete poradit v oblasti veřejných zakázek? Máme pro vás řešení, využijte služeb našeho týmu odborníků a žádný problém již nebude překážkou k realizaci činností, kterým skutečně rozumíte.

Rinoceronte s.r.o.

Média

Rinoceronte s.r.o.

Typy médií

Rinoceronte s.r.o.
Televize

Kromě našeho zaměření na nákladovou efektivnost, jsme se zavázali k vytváření hodnoty v televizním nákupu pomocí kombinace značkových nástrojů a technologií. Čerpáme zkušenosti a posun v rámci agentury. Klademe důraz  na individuální přístup, ke každému klientovi na trhnu přistupujeme samostatně, aby bylo zajištěno, že každý klient získá patřičnou hodnotu. Pro vysílaní kampaní na stanicích z našeho portfolia je možné zvolit si několik způsobů. Naším klientům nabízíme tři základné způsoby inzerce: klasickou reklamu, online reklamu, product placement a speciální projekty, které jsou vytvářené na míru dle požadavků klienta. V případě klasické reklamy je možné kampaně nakupovat na základě garantovaného GRPs. Rovněž je možné nakoupit klasickou reklamní kampaň na základě spotového ceníku, kde klient platí za jednotlivé odvysílané spoty.

Televize
Rinoceronte s.r.o.
Rozhlas

Rinoceronte má tým odborníků s obrovským množstvím zkušeností v oboru. Jsme hrdi na to, že spolupracujeme s vůdčími a tradičními značkami na trhu. Reagujeme také na měnící se trendy na digitální rozhlasový trh. Náš tým má velmi strategický přístup k plánování a realizování rozhlasové kampaně. Pracujeme společně s klienty, plánovači, nákupčími a samotnými rádii tak abychom zajistili odpovídající cíle, efektivitu a zajistili integrace, které budují a zvyšují značky našich klientů.
Rozhlas

Rinoceronte s.r.o.
Tisk

V Rinoceronte přizpůsobujeme veškeré tiskové nákupní procesy individuálním potřebám klientů, tak aby vedení procesů v rámci klientského týmu sdílelo osvědčené postupy v rámci agentury. S rozvíjejícím se trhem  aplikujeme také naše rostoucí zkušenosti a know-how v oblasti vydavatelské činnosti a investic do tiskové reklamy, které tímto klientům efektivně zhodnocujeme. Konstruktivním úspěchem každé zakázky je flexibilita a plynulost.

Tisk
Rinoceronte s.r.o.
Internet

On-line marketing neboli internetový marketing je v současné době velmi silným nástrojem celého marketingu. Zahrnuje široké spektrum oblastí od samotných www stránek,  přes internetovou reklamu a podporu prodeje na internetu až po on-line direct marketing a on-line public relations. Výhodou nástrojů on-line marketingu je rychlost získávání zpětně vazby a tím zvýšení efektivity při plánování a realizaci dalších potencionálních kampaní.

Internet
Rinoceronte s.r.o.
Outdoor

Posláním Rinoceronte v ČR je nabízet nejširší portfolio ploch v oblasti venkovní reklamy, přinášet komplexní a propojenou nabídku pro realizaci reklamních kampaní s celoplošným zásahem cílových skupin klientů v Praze i celé ČR. Našimi přednostmi jsou exkluzivita, kvalita ploch, profesionální servis, účinnost realizovaných kampaní. Jako přidanou hodnotu hledáme možnosti netradičního řešení reklamních kampaní.

Outdoor
Rinoceronte s.r.o.

On-line marketing

Rinoceronte s.r.o.
Tvorba korporátní identity

Vaší korporátní identitu přizpůsobíme tak, aby co nejlépe vyhovovala internetovému prostředí.

Tvorba korporátní identity
Rinoceronte s.r.o.
SEO – Search Engine Optimization

Díky tomuto nástroji internetového marketingu Vás můžeme dostat na přední příčky všech vyhledávačů, kde budete „vidět“ a to s minimem nákladů.

SEO – Search Engine Optimization
Rinoceronte s.r.o.
Internetový marketing na sociálních sítích

Nabízíme Vám komplexní řešení, které zahrnuje jak tvorbou profilu na sociálních sítích, tak i následnou správu a péči o internetový marketing v tomto specifickém prostředí.

Internetový marketing na sociálních sítích
Rinoceronte s.r.o.
Analýza a vyhodnocení úspěšnosti internetových kampaní

Nedílnou součástí internetového marketingu je i analýza a vyhodnocení realizovaných kampaní prostřednictvím nástroje Google Analytics. Získáte tak zpětnou vazbu, jak byla Vaše reklamní kampaň úspěšná a dozvíte se Vaše silné stránky, které budeme i nadále podporovat a na druhou stranu se budeme snažit co nejvíc eliminovat Vaše slabé stránky.

Analýza a vyhodnocení úspěšnosti internetových kampaní
Rinoceronte s.r.o.
Internetová reklama

Internetové prostředí má velkou výhodu, protože můžete oslovit velké množství potenciálních zákazníků za relativně nízké náklady. Jedním z možných prostředků zacílení je právě internetová reklama. V této oblasti nabízíme především PPC a tvorbu, design a umístění bannerů přizpůsobené Vašim přáním, požadavkům a účelnosti.

Internetová reklama
Rinoceronte s.r.o.

Poradenství

Rinoceronte s.r.o.

Poradenství v oblasti veřejných zakázek

Rinoceronte s.r.o.
Školení zaměstnanců

Nabízíme školení vašich zaměstnanců ve všech podstatných oblastech veřejných zakázek podle platné legislativy a to jak z pohledu dodavatele, tak i zadavatele.

Školení zaměstnanců
Rinoceronte s.r.o.
Kontroly zadávacích řízení

Zabýváme se kontrolami zadávacích řízení před samotným předložením k posouzení poskytovateli dotace.

Kontroly zadávacích řízení
Rinoceronte s.r.o.
Metodická podpora

Poskytujeme metodickou podporu při vámi zadávaných veřejných zakázkách ve formě poradenství, stanoviscích, revizích dokumentů dle platné legislativy a mnoho dalších.

Metodická podpora
Rinoceronte s.r.o.
Monitoring veřejných zakázek

Zpracováváme monitoring veřejných zakázek z mnoha různých zdrojů – Věstník veřejných zakázek, elektronická tržiště, profily zadavatelů, poskytovatelů dotací apod.

Monitoring veřejných zakázek
Rinoceronte s.r.o.
Tvorba nabídek

Nabízíme pomoc při tvorbě nabídek od samotného počátku jako je vyžádání zadávacích podmínek od zadavatelů až po zpracování odpovědí na žádosti hodnotící komise, resp. zadavatelů k nabídce.

Tvorba nabídek
Rinoceronte s.r.o.
Ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatelů

Nabízíme zpracování námitek proti úkonům zadavatelů a zpracování návrhů na Úřad pro ochranu hospodářské v souvislosti s platnými zákony.

Ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatelů
Rinoceronte s.r.o.

O společnosti

Rinoceronte – prostě jednodušší přístup k informacím

Chceme, aby naše práce byla vidět, ne abyste o ní pouze slyšeli.

Jsme tým kvalitních lidí, kteří dokáží poslouchat na následně nabídnout takové řešení, které vyhovuje co nejvíce přáním a potřebám klientů. Jsme kreativní, různorodí a přitom akceptujeme přání klienta. Nebudeme vás tlačit do našich návrhů a vysvětlovat důvody proč něco nejde, našimi službami budeme vyjadřovat Vaše představy. Vyzkoušíte-li naše služby, věříme, že naše spolupráce bude trvalá.

Samozřejmě vítáme i jednorázové výzvy z odvětví, které nejsou úplně naším šálek kávy, nicméně díky naší chuti a vůli učit se, připravíme projekt tak, že určitě nebudete odcházet zklamáni.

Rinoceronte s.r.o.

Členové týmu Rinoceronte

Rinoceronte s.r.o.

Jan Civín

Jednatel společnosti, generální ředitel

Problematikou veřejných zakázek se Honza zabývá po převážnou dobu své odborné praxe, která v této oblasti činí více jak 10 let. Své odborné znalosti získal nejen administrací veřejných zakázek a poradenstvím v této oblasti, ale i kontrolami veřejných zakázek financovaných z operačních programů EU. Léta byl členem Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, v posledních letech byl místopředsedou Výkonného výboru. V současné době se Honza specializuje především na oblast obrany dodavatelů před nezákonnými postupy zadavatelů.
Jan Civín

Rinoceronte s.r.o.

Radek Leitgeb

Výkonný ředitel

Radek absolvoval České vysoké učení technické v Praze a posledních 15 let působil jako manažer v oblasti IT v ČR i v zahraničí. Díky komplexní znalosti IT je vyhledávaným odborníkem v otázkách online marketingu, optimalizace IT a s tím souvisejících procesů. Mezi Radkovy silné stránky patří zejména schopnost komunikace, orientace na výsledek a strategické myšlení. Radek je též výkonným ředitelem společnosti Rinoceronte s.r.o. a věnuje se strategickému řízení, médiím a vývoji online produktů.

Radek Leitgeb
Rinoceronte s.r.o.

Kateřina Suchomelová

Back Office Manager

Katka celou svou odbornou praxi získala v oblasti administrativy ve veřejném i soukromém sektoru, orientuje se i v oblasti administrace veřejných zakázek. Zajišťuje servis a služby pro klienty, chod kanceláře a podílí se na projektech společnosti Rinoceronte s.r.o.

Kateřina Suchomelová
Rinoceronte s.r.o.

Zdeňka Stejskalová

Mediální nákupčí

Zdeňka je zodpovědná za vyhledávání a výběr vhodných dodavatelů, a to na základě analýzy jednotlivých nabídek (nákupčí připravuje a realizuje výběrová řízení). Náplní práce je získání co nejlepších podmínek z hlediska ceny a kvality zboží. S dodavateli je nákupčí v pravidelném kontaktu, vyjednává s nimi o cenách, množství a kvalitě odebíraného zboží. Je zodpovědný za uzavírání smluv s dodavateli a jejich hodnocení.

Zdeňka Stejskalová
Rinoceronte s.r.o.

Tereza Schimmerová

Tender Manager

Již při bakalářském studiu se začala Tereza věnovat administraci veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to hlavně ve veřejném sektoru jako poradce škol a obcí. Většinu zkušeností nasbírala v rámci operačních programů EU. Tereza se nyní v Rinoceronte věnuje poradenství k zákonu o veřejných zakázkách a administraci zadávacích řízení.

Tereza Schimmerová
Rinoceronte s.r.o.

Nikola Bártová

Strategický plánovač

Nikola určuje cíle a formuluje strategii produktu nebo značky. Je zodpovědná za zavádění strategie a jejím úkolem je udržet nadhled a dojít vytyčeného dlouhodobého cíle. Nikola je hlavně pro klienta nepostradatelná. Pro klienta to znamená, že nekomunikuje loni „holky“, a letos „vdolky“, ale komunikace je strategicky určená dopředu právě díky Strategickému Plánovači.

Nikola Bártová
Rinoceronte s.r.o.

Reference

Naši nejvýznamnější zákazníci z oblasti média.

Naši nejvýznamnější zákazníci z oblasti veřejných zakázek.

Rinoceronte s.r.o.

Kariéra

Lidé jsou pro nás tím nejcennějším.

Koho hledáme?

lidi s elánem a touhou učit se nové věci
kteří se nebojí přijmout odpovědnost
samostatné a aktivní
se smyslem pro humor

Co nabízíme?

prostor pro seberealizaci a realizaci vlastních nápadů
možnost podílet se na úspěchu firmy
možnost flexibilního pracovního úvazku
přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí
zázemí prosperující společnosti

Hledáme do našeho týmu nového kolegu/kolegyni na pozici mediální specialista

Požadujeme:
- Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
- Praxi v médiu (rádio, tisk, internet, TV) nebo v mediální/reklamní/marketingové agentuře
- Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
- Časovou flexibilitu
- Řidičský průkaz B

Nabízíme:
- Pracovní poměr na dobu neurčitou
- Velký prostor pro seberealizaci
- Motivační mzdové ohodnocení
- Přátelsky kolektiv
- Prostředí české prosperující společnosti

Pokud budete mít o tuto pozici zájem neváhejte se obrátit na mail: info@rinoceronte.cz nebo na tel. +420 233 101 107

Rinoceronte s.r.o.

Kontakty

Rinoceronte s.r.o.

Šlejnická 1547/13
160 00 Praha 6

IČ: 24262340
DIČ: CZ24262340

Telefon: +420 233 101 109
Fax: +420 233 101 108
E-mail: info@rinoceronte.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 198541.

Pole označená hvězdičkou jsou vyžadována.
Rinoceronte s.r.o.